Specialbørnehaven Bjerget

Stimulerende rammer for børnenes udvikling

Specialbørnehaven Bjerget har plads til 23 børn i alderen 0 - 6 år, som har behov for specialpædagogisk bistand, behandling og omsorg, og som derfor ikke kan integreres i en normal børnehave.

Vi observerer og beskriver løbende børnenes potentialer for at udvikle sig, og vi udarbejder en handlingsplan for det enkelte barn. Planen laves i samarbejde med forældre og fagpersoner og tager udgangspunkt i barnets fysiske, psykiske og sociale ressourcer.

Vi har stimulerende rammer for børnenes kommunikative udvikling. Vi bruger f.eks. tegn til tale og tolkning af børnenes signaler. Vi laver også materiale til at kommunikere. Det er f.eks. billeder, foto, piktogrammer og dagsskemaer. Samtidig stimulerer vi børnenes motoriske udvikling gennem leg, bevægelse og fysiske udfordringer, og med fysio- og ergoterapi.

Vi bidrager til det enkelte barns udvikling og selvhjulpenhed ved at lave en ugeplan med udgangspunkt i barnets motoriske, psykiske, sociale og kommunikative udviklingsniveau. Den daglige rytme tilrettelægges, så barnet har mulighed for at udnytte sine egne ressourcer. Barnet får den individuelle støtte, som barnet har behov for, f.eks. når det spiser og i forbindelse med den personlige hygiejne.

Vi tilskynder børnene til medbestemmelse og indflydelse i hverdagen ved at tolke og aflæse deres signaler. Børnene er med til at bestemme og har indflydelse på forskellige valg. Det er f.eks. at vælge sang, aktiviteter, hvilken mad de vil spise og hvem de vil lege med. 

Vi giver børnene mulighed for at skabe sociale relationer ved at støtte dem til at lege med hinanden og give dem muligheder for at danne venskaber.

Besøg os

Vi vil meget gerne have besøg. Ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.