Specialbørnehaven Bjerget

Stimulerende rammer for børnenes udvikling

Specialbørnehaven Bjerget har plads til 19 børn i alderen 0 - 7 år, som har behov for specialpædagogisk bistand, behandling og omsorg, og som derfor ikke kan integreres i en normal børnehave.

Vi observerer og beskriver løbende børnenes potentialer for at udvikle sig, og vi udarbejder en handlingsplan for det enkelte barn. Planen laves i samarbejde med forældre og fagpersoner og tager udgangspunkt i barnets fysiske, psykiske og sociale ressourcer.

Vi har stimulerende rammer for børnenes kommunikative udvikling. Vi bruger f.eks. tegn til tale og tolkning af børnenes signaler. Vi laver også materiale til at kommunikere. Det er f.eks. billeder, foto, piktogrammer og dagsskemaer. Samtidig stimulerer vi børnenes motoriske udvikling gennem leg, bevægelse og fysiske udfordringer, og med fysio- og ergoterapi.

Vi bidrager til det enkelte barns udvikling og selvhjulpenhed ved at lave en ugeplan med udgangspunkt i barnets motoriske, psykiske, sociale og kommunikative udviklingsniveau. Den daglige rytme tilrettelægges, så barnet har mulighed for at udnytte sine egne ressourcer. Barnet får den individuelle støtte, som barnet har behov for, f.eks. når det spiser og i forbindelse med den personlige hygiejne.

Vi tilskynder børnene til medbestemmelse og indflydelse i hverdagen ved at tolke og aflæse deres signaler. Børnene er med til at bestemme og har indflydelse på forskellige valg. Det er f.eks. at vælge sang, aktiviteter, hvilken mad de vil spise og hvem de vil lege med. 

Vi giver børnene mulighed for at skabe sociale relationer ved at støtte dem til at lege med hinanden og give dem muligheder for at danne venskaber.

Kørsel til og fra børnehaven

Jeres hjemkommune kan betale for, at dit barn kan køre til og fra børnehaven. En af de første dage snakker vi om hvorvidt i selv ønsker at aflevere og hente jeres barn, eller i vil benytte busordningen.

Busordningen bliver udført af HB (Handicapbefordring A/S) i samarbejde med Bjerget og jer. Bjerget har tilknyttet et fast antal chauffører som alle vil gøre sit til at lære jeres barn at kende. Det er aftalt med busselskabet, at chaufførerne ringer 5 min. før ankomst til jeres hjem, så barnet kan nå at være klar til chaufføren kommer.

Sanserum, vandlegerum, trampolinrum - og en dejlig legeplads

Specialbørnehaven Bjerget ligger i bydelen Trekroner, vest for Roskilde. Institutionen flyttede i 2003 til en nybygget institution på 1000 m2 med skønne lyse lokaler og med plads og mulighed for mange former for aktiviteter. Vi har bl.a. sanserum, vandlegerum, trampolinrum og et stort fællesrum med mulighed for en lang række aktiviteter. 

Udenfor har vi en dejlig legeplads med mange muligheder for fysisk udfoldelse, med hensyntagen til børnenes fysiske udfordringer. Vi har sandkasser, vand og lydlegetøj, sansehave, en lille skov, gynger, legehus, og klatrestativ med rutsjebane. 

I nærområdet er der i den smukke natur mulighed for gå- og cykelture, fx til den nærlæggende sø. Og vi ligger tæt på stationen, så vi kan tage på ture både til nær og fjern. Vi benytter os endvidere også af de andre daginstitutioners legepladser. 

Ellens køkken sørger for mad og drikke

I Bjergets køkken er det Ellen, der bestemmer med fast og kærlig hånd. Ellen sørger for, at alle børn og voksne får mad og drikke ud på stuerne. Børnene har selv deres mad og frugt med hjemmefra. Fredag spiser alle børn og voksne dog morgenbrød.

Ved særlige arrangementer i børnehaven er det Ellen, der tilbereder maden. De madvarer, der tilberedes i Ellens køkken, er så vidt muligt økologiske.

Ellen har mange små hjælpere hver dag. Og hver fredag laver vores rengøringsdame Mandy  mad til børnene i weekendaflastning.

Samarbejdet med forældrene

Specialbørnehaven Bjerget har en forældrebestyrelse. Formand Martin Hammer Graarup skriver om bestyrelsens arbejde:

"På Bjerget er forældrebestyrelsen et forum, hvor der udveksles viden, erfaringer og ønsker. Her mødes forældre og ansatte i en uformel atmosfære for at drøfte emner i forhold til børnenes dagligdag.

Forældrebestyrelsen mødes en aften ca. hver anden måned, hvor forældrebestyrelsens formand og Bjergets leder i samarbejde har sat punkter til drøftelse på dagsordenen.

Bestyrelsen er ansvarlig for en række initiativer. Bl.a. er vi værter for det såkaldte FORÆLDREKAFFE, hvor forældrene i en rar og åben atmosfære kan mødes og tale om de udfordringer, der er forbundet med at have et barn med handicap."

Forældrebestyrelsens medlemmer

Martin Hammer Graarup, formand
Trine Pedersen
Jacob La Cour Møller, kasserer
Elin Rousing, medarbejderrepræsentant
Berit Madsen, medarbejderrepræsentant
Vanessa Hammer Graarup, suppleant
Liselotte Nørklit, institutionsleder og sekretær  

Forældrebestyrelsens formål

Forældrebestyrelsens formål er at

  • fastsætte mål og principper for institutionens virksomhed,
  • fastsætte principper for anvendelse af budgetrammen,
  • afgive indstilling til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen,
  • fastlægge principper for institutionens åbningstid inden for den ramme, som fastsættes af kommunen,
  • fremme samarbejdet mellem børnehaven og hjemmene, og
  • afholde arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold. 

Besøg os

Vi vil meget gerne have besøg, men ring i forvejen, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.