Kommunikative netværk på Bjerget

Bjerget tilbyder netværksmøder, hvor dit barns nære og kære personer i samarbejde med fagfolk kan dele viden og sætte mål for, hvordan dit barn bedst udvikler sine kommunikative ressourcer.


Læring foregår i den kærlige relation mellem dit barn, dig som forælder og de andre nære voksne i dit barns hverdag. Derfor tilbyder vi på Bjerget netværksmøder, hvor dit barns nære og kære personer i samarbejde med fagfolk kan dele viden og sætte mål for, hvordan dit barn bedst udvikler sine kommunikative ressourcer.

Hvad er netværk?

Dit barns generelle udvikling afhænger meget af dets muligheder for kommunikation. Dit barns kommunikation udvikles i dets relationer i det miljø, det dagligt befinder sig i. Derfor ønsker vi at sætte dit barns sociale netværk i fokus. Det er derfor vigtigt, at du er villig til at tage del i ansvaret omkring kommunikationsprocessen. Andre aktører i netværket kan være de personer, som også er vigtige i dit barns hverdag. Det kan for eksempel være andre familiemedlemmer, bedsteforældre, større søskende, nære venner og pædagogisk personale.

I netværket taler vi om, hvad dit barn er god til; hvordan det bedst lærer; hvad det interesserer sig for, hvad der går godt, og hvilke kommunikative sammenhænge der er svære. Vi deler viden fra hverdagen blandet med den faglige specifikke viden.
Du er som forælder den vigtigste aktør i netværket, fordi din viden om dit barn er så stor.

Hvordan?

Inden det første netværksmøde vil du få udleveret et skema om, hvordan du oplever dit barns kommunikation hjemme. Dette vil være udgangspunktet for tale-hørelærerens forslag til, hvilke mål der skal fastsættes og justeres i netværket. På netværksmødet taler vi om, hvordan målet skal opnås. Herunder kommer en afklaring af, hvem der gør hvad i barnets hverdag. Hvem skal lære barnet det nye, og hvordan sikrer man en gentagende træning?

Netværkstanken bygger på, at alle i netværket deler ansvaret for at arbejde med de mål, som netværket bestemmer. Når netværket er godt i gang, bliver indholdet på møderne ofte at justere målene eller i fællesskab at udvikle materialer, så de tilpasses netop dit barn. Netværket kan i perioder køre selvstændigt, uden at tale-hørelæreren er med. Det kan være i perioder, hvor noget nyindlært skal generaliseres.

Ofte tilbydes netværksmøder 4 gange om året i dagtimerne, men antallet af møder kan variere efter behov.