TEACCH

TEACCH programmet er udviklet til at hjælpe personer med autisme til at fungere i den kultur, der omgiver dem.

TEACHH

TEACCH Treatment and education of autistic and related communication handicapped children).

TEACCH programmet er udviklet ud fra de givne karakteristiske og adfærdsmæssige kendetegn ved autisme, således at man hjælper personer med autisme til at fungere i den kultur, der omgiver dem.

Målsætninger i TEACCH

  • At lære personer med autisme, at deres omgivelser er  betydningsladede.
  • At hjælpe personer med autisme at finde mening og orden i sin verden.
  • At hjælpe personen, barn som voksen, at kunne fungere i vores kultur.
  • At gøre personen med autisme bekendt med årsag og virkning.
  • Kommunikation, det er utrolig vigtigt at personer med autisme lærer at kommunikere.
  • At personen udvikler meningsfulde færdigheder. Her tænkes på grundlæggende færdigheder som personlig pleje, kommunikation, boglige og erhvervsmæssige færdigheder, fritids- og kreative interesser og det at kunne fungere i et fællesskab.

Grundprincipper

TEACCH undervisningsprogrammet er udarbejdet ud fra en række grundprincipper.

Stærke sider og interesser. Alle personer med autisme har stærke sider og interesser, som man kan hjælpe dem med at få mere ud af.
Omhyggelig, løbende vurdering. Alle besidder potentiale til at forbedre deres færdigheder Alle personer med autisme har huller i deres færdigheder og alle har de potentiale til fremskridt.
Hjælp til at forstå betydning. Personer med autisme har begrænsede evner til at forstå betydning af oplevelser og erfaringer, i det hele taget det at forstå betydning. Man kan ikke forvente at personer med autisme forstår, hvorfor vi beder dem om at gøre bestemte ting. Kort sagt har personer med autisme
problemer med at fortolke og se sammenhænge i oplevelser, erfaringer og adfærd.
Uvillighed som følge af manglende forståelse. Meget af den uhensigtsmæssige adfærd, som personer med autisme kan udvise, skyldes ofte deres kognitive vanskeligheder med at forstå hvad der
forventes af dem. Det er yderst sjældent, at personer med autisme med overlæg er trodsige eller provokerende. Hvad der må opfattes af andre som modvillighed, trods, aggressivitet, provokation eller lignende, vil sjældent være rigtigt. Langt mere sikkert er det at personen ikke har forstået de ord, der er blevet anvendt, den mimik og kropssprog, eller de sociale forventninger der er i den givne situation.
Forældresamarbejde I planlægning af tiltag eller undervisning omkring en person med autisme er det vigtigt at være opmærksom på det miljø personen bevæger sig i. Her tænkes især på familier, bosted,
studier, fritidsinteresser osv. Det er vigtigt at man tager udgangspunkt i den kontekst personen skal forholde sig til. Her er det især vigtigt at være opmærksom på den kultur der er i de givne kontekster.

TEACCH-undervisningsteknikker

Visuel præsentation af stoffet. Da personer med autisme er meget visuelle, og verbale forklaringer sjældent er effektive overfor dem, gøres der meget brug af billeder, andre materialer, fysisk struktur.
Fra toppen mod bunden, fra venstre mod højre. Da en arbejdsproces kan være yderst kompliceret for en person med autisme at forstå, er det vigtigt at lære strategier på, hvordan arbejde kan
organiseres. 
Færdig. Det er vigtigt, at personen med autisme bliver opmærksom på begrebet færdig.